O nas

Nasze projekty

Krótka historia Fundacji

Założona w 2017 roku fundacja „Poznańczycy” zajmuje się edukacją historyczną i kultywowaniem tradycji patriotycznych. W swej działalności nawiązuje szczególnie do okresu Powstania Wielkopolskiego i poprzedzającego je okresu I wojny światowej. Cele statutowe realizuje przez organizację eventów historycznych na zarządzanym przez siebie zabytkowym schronie piechoty dawnej poznańskiej twierdzy oraz organizację inscenizacji historycznych na terenie Poznania, takich jak m.in. Dni Twierdzy Poznań czy pokaz opuszczenia miasta przez niemieckich grenadierów w grudniu 1918 roku. Członkowie fundacji prowadzą badania nad okresem lat 1914-1918 w swoim regionie i na Kujawach, które zaowocowały wydaniem przewodnika „Śladami I wojny światowej po Wielkopolsce”. W 2019 fundacja przystąpiła do projektu katalogowania pomników upamiętniających poległych w Wielkiej Wojnie (tzw. denkmali) na Pomorzu Środkowym, którego zleceniodawcą jest Instytut Slawistyki PAN.